Phần mềm

  • Giới thiệu ADDINS ERX SMART TOOL

    Addins Excel là một ứng dụng được tạo bởi ngôn ngữ lập trình (có thể là Visual Basic for Application – VBA, Delphi, .Net…), nó giúp thay đổi, nâng cấp các các chứng năng sẵn có của Microsoft Excel hoặc bổ sung thêm các chức năng mới mà Microsoft Excel chưa hỗ trợ. Ứng dụng Addins vào công việc xử lý dữ liệu với bảng tính sẽ giúp bạn làm việc nhanh hơn, thú vị hơn.

    ERX Việt Nam – Trung tâm đào tạo thực chiến quản trị doanh nghiệp hân hạnh gửi đến bạn Addins “ERX Smart Tool” với nhiều tính năng độc đáo và hữu ích; đồng thời việc cài đặt Addins cũng hết sức đơn giản chỉ với vài thao tác là hoàn thành.

loading_ring_50.svg

TIN NỔI BẬT

Không tìm thấy dữ liệu
loading_ring_50.svg

 
 
Gọi (028) 3514 2046