Warehouse Management

  • Tối ưu hóa lộ trình lấy hàng trong kho bằng giải thuật Nearest neighbor và chiến lược Wave picking

    26/06/2021 - 4577 Nguyễn Lê Hoàng Phúc - Đoàn Việt Hùng

    Một trong những lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp là có một hệ thống logistics và chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả. Trong đó, quản lý kho vận và phân phối (warehousing & distribution) là một trong những phần không thể thiếu trong hoạt động logistics. Ở bài viết này, chúng mình sẽ viết về việc tối ưu hóa hoạt động vận hành trong kho, cụ thể là sử dụng Python để tối ưu hóa quá trình lấy hàng sử dụng giải thuật Nearest neighbor và chiến lược Wave picking (một trong những chiến lược lấy hàng trong kho).

     

    Chi tiết
loading_ring_50.svg

 
 
Gọi (028) 3514 2046