Excel

 • Tạo hàm người dùng trong Excel 365 bằng LAMBDA kết hợp với NAME RANGE

  10/11/2023 - 1725 Web Admin

  Tăng Cường Tính Toàn Vẹn Dữ Liệu với Excel 365: Tạo Hàm tùy chỉnh (Custom Function) bằng cách ứng dụng hàm LAMBDA và NAME RANGE

  Chi tiết
 • Chuyển cột, dòng thành range trong Excel sử dụng hàm WRAPCOLS và WRAPROWS

  17/05/2023 - 673 Hoàng Trung - ERX Business and Development Manager

  Cách nhanh nhất để chuyển đổi một cột hoặc hàng giá trị thành một mảng hai chiều là sử dụng hàm WRAPCOLS hoặc WRAPROWS trong Excel 365.

  Kể từ những ngày đầu tiên của Excel, Excel đã rất giỏi trong việc tính toán và phân tích các con số. Nhưng thao tác với các mảng theo truyền thống là một thách thức. Sự ra đời của mảng động đã làm cho việc sử dụng công thức mảng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và bây giờ, Microsoft đang phát hành một tập hợp các hàm mảng động mới để thao tác và định hình lại các mảng. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hai hàm như vậy, WRAPCOLS và WRAPROWS, để chuyển đổi một cột hoặc hàng thành một mảng 2D một cách nhanh chóng.

  Chi tiết
 • CÁCH GỘP VÙNG, MẢNG TRONG EXCEL BẰNG HÀM VSTACK VÀ HSTACK

  17/05/2023 - 1086 Hoàng Trung - ERX Business and Development Manager

  Bài hướng dẫn này của ERX Việt Nam sẽ chỉ ra cách hợp nhất nhiều mảng trong Excel 365 theo chiều dọc và chiều ngang bằng các hàm VSTACK và HSTACK.

  Kết hợp hai hoặc nhiều phạm vi theo truyền thống là một nhiệm vụ khó khăn trong Excel. Giờ thì không còn nữa vì hai hàm được giới thiệu trong bài viết này là VSTACK và HSTACK sẽ giúp công việc kết hợp các vùng và mảng trở nên vô cùng dễ dàng. Giờ đây, việc hợp nhất các vùng và mảng, thậm chí cả những mảng động có nguồn có kích thước thay đổi đã trở nên dễ dàng chỉ bằng việc sử dụng hàm VSTACK, HSTACK và cung cấp các mảng, toạ độ vùng cho 2 hàm trên là được.

  Chi tiết
 • Sử dụng hàm TOROW để chuyển vùng, mảng thành 1 dòng duy nhất

  17/05/2023 - 429 Hoàng Trung - ERX Business and Development Manager

  Sử dụng hàm TOROW để chuyển vùng, mảng thành 1 dòng duy nhất

   

  Chi tiết
loading_ring_50.svg

 
 
Gọi (028) 3514 2046