Tổng quan chương trình đào tạo tại Đại học ngành Procurement & Logistics Engineering tại nước ngoài (Phần 3)

Ngày tạo 05/06/2022

 -  526 Lượt xem

 

Bài viết này sẽ cung cấp các khoá học cốt lõi trong chương trình đào tạo Procurement & Logistics tại một trường đại học nước ngoài (Finland), để từ đó cùng thảo luận tìm ra điểm mới có thể áp dụng thực tiễn trong quá trình theo đuổi ngành mua hàng tại Việt Nam.

 

22.  Kỹ năng giao tiếp trong môi trường công sở

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Kết thúc khóa học, bạn sẽ:

- Hiểu rõ các định nghĩa giao tiếp trong công việc ;

- Nắm được các yếu tố chính trong giao tiếp hiện đại;

- Áp dụng đúng các tiêu chuẩn và quy ước của Hướng dẫn Báo cáo Dự án của JAMK vào báo cáo về một chủ đề được giao;

- Thực hiện một bài thuyết trình về một chủ đề được giao.

b.   Nội dung khoá học

Các nội dung chính của khóa học liên quan trực tiếp đến các nhiệm vụ được yêu cầu, giải quyết:

- Định nghĩa của giao tiếp,

- Khái niệm và hiện thực hóa một mô hình truyền thông,

- Quản lý quan hệ giữa các cá nhân và giao tiếp,

- Việc viết báo cáo tuân theo các tiêu chuẩn và quy ước của Hướng dẫn Báo cáo Dự án của JAMK,

- Phát triển, rehearsal và trình bày một bài thuyết trình.

Các nội dung khác bao gồm các hoạt động hỗ trợ và các bài tập nhỏ được thiết kế để giúp bạn thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được liệt kê ở trên.

 

23.  Kinh doanh

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Năng lực giao tiếp và quốc tế hóa

- Năng lực học tập và quản lý thông tin

- Năng lực kinh doanh, đổi mới và làm việc cộng đồng

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học này, bạn sẽ có được kiến thức cơ bản về tinh thần kinh doanh và kinh doanh có lợi nhuận theo những cách thức hành động, sẽ làm việc trong một nhóm đa ngành, trong đó bạn sẽ phát triển một ý tưởng kinh doanh.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

1. Bạn nhận ra và có thể đánh giá năng lực và thái độ của bản thân liên quan đến tinh thần kinh doanh.

2. Bạn biết khái niệm về tinh thần kinh doanh nội bộ, ý nghĩa của việc trở thành doanh nhân và tầm quan trọng của tinh thần kinh doanh và sự đổi mới trong xã hội.

3. Bạn hiểu những điều kiện tiên quyết của việc kinh doanh có lãi.

4. Bạn hiểu và nhận ra vai trò của quan hệ khách hàng trong kinh doanh và có khả năng áp dụng kiến thức này.

5. Bạn thể hiện khả năng tự quản lý theo cách kinh doanh trong một nhóm đa ngành.

6. Bạn xác định nhu cầu của khách hàng và tìm cơ hội kinh doanh từ họ.

7. Bạn quen thuộc và có khả năng sử dụng môi trường đổi mới và khởi nghiệp của JAMK và EduFutura cũng như các dịch vụ hỗ trợ liên quan.

b.   Nội dung khoá học

Bạn nhận ra các kỹ năng kinh doanh nội tại của chính mình và sử dụng chúng để phát triển ý tưởng kinh doanh của khóa học.

Dựa trên kinh nghiệm, quan sát của bạn và kiến thức bạn có được, bạn hình thành khái niệm về nhu cầu thị trường hoặc nhu cầu để đáp ứng với đó bạn phát triển giải pháp / khái niệm kinh doanh chìa khóa trao tay của riêng bạn (khái niệm dịch vụ / sản phẩm).

Bạn hoạt động trong một nhóm nhỏ đa ngành, trong đó bạn phản ánh và đánh giá các cơ hội kinh doanh của ý tưởng và chia sẻ cơ hội thành công của họ với các sinh viên khác trong khóa học.

Các ý tưởng được thử nghiệm với khách hàng tiềm năng và phát triển thêm trên cơ sở phản hồi nhận được. Các công cụ phát triển và truyền thông được sử dụng để đánh giá và phát triển các ý tưởng bao gồm Mô hình Kinh doanh và Mô hình Đề xuất Giá trị.

 

24.  Các phương trình toán học 1

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Bạn có kiến thức và hiểu biết về toán học và các khoa học cơ bản khác làm nền tảng cho chuyên môn kỹ thuật của bạn, ở mức độ cần thiết để đạt được kết quả học tập của chương trình khác (EA-KW).

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học này, bạn sẽ học các kỹ năng giải phương trình toán học cần thiết trong quá trình học tập trong lĩnh vực công nghệ.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn có thể đơn giản hóa các biểu thức. Bạn có thể giải phương trình đa thức, phương trình có nghiệm nguyên và hệ phương trình bằng tay, bằng đồ thị và với sự trợ giúp của máy tính bỏ túi hoặc máy tính. Bạn có thể giải quyết các vấn đề toán học bằng cách sử dụng các mô hình đã cho. Bạn cũng được học các nội dung toán liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của bản thân.

 

b.   Nội dung khoá học

Nội dung quan trọng nhất là:

- Đơn giản hóa biểu thức (số mũ phân số, đa thức, biểu thức hữu tỉ, công thức nhị thức)

- Vẽ và giải thích đồ thị của hàm số

- Phương trình tuyến tính và đường

- Phương trình bậc hai và parabol

- Phương trình có nghiệm nguyên

- Hệ phương trình

- Phần trăm và tỷ lệ

- Lượng giác của tam giác vuông

- Khái niệm cơ bản về hình học rắn

- Nội dung liên quan đến bằng cấp

 

25.  Chuyển động vật lý 

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Bạn có kiến thức và hiểu biết về toán học và các khoa học cơ bản khác làm nền tảng cho chuyên môn kỹ thuật của bạn, ở mức độ cần thiết để đạt được kết quả học tập của chương trình khác (EA-KW). Bạn có khả năng và kỹ năng thực tế để thiết kế và tiến hành các cuộc điều tra thử nghiệm, giải thích dữ liệu và đưa ra kết luận (EA-IG).

* Mục đích khoá học:

Bạn sẽ học các khái niệm cơ bản về động học và động lực học. Bạn cũng sẽ học tư duy logic và các chiến lược giải quyết vấn đề.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn có thể xác định các nguyên tắc cơ bản của động học và động lực học.

b.   Nội dung khoá học

Đơn vị SI, đại lượng vô hướng, vectơ, chuyển động một chiều gia tốc đều, chuyển động phóng, định luật Newton, lực cơ học, chuyển động tròn đều, chuyển động quay, mômen và mômen quán tính.

 

26. Hàm số toán học

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Bạn có kiến thức và hiểu biết về toán học và các khoa học cơ bản khác làm nền tảng cho chuyên môn kỹ thuật của bạn, ở mức độ cần thiết để đạt được kết quả học tập của chương trình khác (EA-KW).

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học này, bạn sẽ mở rộng phạm vi công cụ toán học cần thiết trong nghiên cứu của mình trong lĩnh vực công nghệ bằng cách nghiên cứu khái niệm về một hàm và việc sử dụng các hàm trong mô hình hóa các hiện tượng khác nhau.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn biết khái niệm về một hàm, nhận biết kiểu của một hàm đã cho và hiểu các thuộc tính của các loại hàm khác nhau.

b.   Nội dung khoá học

- Khái niệm về một hàm và ký hiệu liên quan đến các hàm

- Hàm và phương trình lôgarit

- Hàm số và phương trình mũ

- Hàm lượng giác: đường cong sin

- Việc sử dụng các hàm trong mô hình hóa

- Các chức năng được xác định theo từng mảnh

- Các chức năng kết hợp

- Hàm nghịch đảo

- Giới hạn của một hàm

 

27.  Năng lượng vật lý

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Trong suốt khóa học, bạn sẽ học các định luật bảo toàn vật lý và những kiến thức cơ bản về dao động. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu về các phép đo vật lý và những điều cơ bản về phân tích sai số. Sau khóa học, bạn sẽ có thể áp dụng thông tin này vào toán học như một trợ giúp trong các mô-đun nghiên cứu mà bạn sẽ học sau này trong chương trình cấp bằng.

* Mục đích khoá học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ biết các nguyên tắc cơ bản của công và năng lượng trong cả chuyển động thẳng và chuyển động quay, bạn sẽ hiểu các định luật dao động, với kiến thức của mình, hiểu các quy luật cơ bản và các vấn đề đối với dao động trong nghề nghiệp của riêng bạn.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Bạn có kiến thức và hiểu biết về toán học và các khoa học cơ bản khác làm nền tảng cho chuyên môn kỹ thuật của bạn, ở mức độ cần thiết để đạt được kết quả học tập của chương trình khác (EA-KW). Bạn có khả năng và kỹ năng thực tế để thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra thử nghiệm, giải thích dữ liệu và đưa ra kết luận (EA-IG).

b.   Nội dung khoá học

Động lượng và xung lực tuyến tính, va chạm đàn hồi và không đàn hồi, mô men động lượng, bảo toàn cơ năng, công cơ học, công suất và hiệu suất, động năng, thế năng hấp dẫn, thế năng đàn hồi, chuyển động điều hòa đơn giản, dao động tắt dần

 

28.  Tích phân toán học

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Bạn có kiến thức và hiểu biết về toán học và các khoa học cơ bản khác làm nền tảng cho chuyên môn kỹ thuật của bạn, ở mức độ cần thiết để đạt được kết quả học tập của chương trình khác (EA-KW). Bạn có khả năng và kỹ năng thực tế để thiết kế và tiến hành các cuộc điều tra thử nghiệm, giải thích dữ liệu và đưa ra kết luận (EA-IG).

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học này, bạn sẽ học các khái niệm cần thiết để nghiên cứu sự thay đổi liên tục và các hiện tượng động lực học. Với phép tính vi phân, bạn có thể nghiên cứu tốc độ thay đổi tức thời và độ dốc của đường cong. Với phép tính tích phân, bạn có thể nghiên cứu sự tích lũy các đại lượng và diện tích bị giới hạn bởi các đường cong. Trong khóa học này, bạn học cách sử dụng các khái niệm này trong các ứng dụng.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn biết ý nghĩa của đạo hàm và tích phân như là công cụ để mô hình hóa các hiện tượng động lực học. Bạn biết cách phân biệt và tích hợp. Bạn biết cách sử dụng đạo hàm và tích phân trong các ứng dụng.

b.   Nội dung khoá học

Đạo hàm và các cách giải thích khác nhau của nó. Quy luật phân hóa. Sử dụng sự khác biệt trong các bài toán tối ưu hóa và các ứng dụng khác liên quan đến đạo hàm như ước lượng sai số. Tích phân xác định. Quy luật tích hợp. Các ứng dụng của tích phân. Sử dụng công nghệ trong tính toán.

 

29.  Vật lý học cho Logistics

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  EA-KW: Bạn sẽ có được kiến thức cơ bản và hiểu biết về các khái niệm về tĩnh chất lỏng. EA-EC: Bạn sẽ có thể áp dụng kỹ thuật vào thực tế.

* Mục đích khoá học:

Bạn sẽ học các khái niệm cơ bản về tĩnh chất lỏng và cách áp dụng các phương pháp toán học của cơ học vào các quy trình hậu cần. Bạn cũng sẽ học tư duy logic và các chiến lược giải quyết vấn đề.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

EA-KW: Bạn sẽ có được kiến thức cơ bản và hiểu biết về các khái niệm về tĩnh chất lỏng. EA-EC: Bạn sẽ có thể áp dụng kỹ thuật vào thực tế.

b.   Nội dung khoá học

Tĩnh chất lỏng: Lực nâng thủy lực, áp suất thủy tĩnh, nguyên lý Archimedes và lực nổi. Quy trình hậu cần: f.ex. trọng tâm của tải trọng, khả năng đảm bảo hàng hóa, suất nhập của các phụ kiện nâng và kệ kho hàng.

 

30.  Bản vẽ kỹ thuật và CAD trong Logistics

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Các năng lực cần được phát huy và đánh giá trong khóa học này bao gồm kiến thức về các quy tắc và phương pháp vẽ kỹ thuật, kỹ năng thiết kế kỹ thuật, năng lực hệ thống thông tin và năng lực phát triển.

* Mục đích khoá học:

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đọc và vẽ các bản vẽ kỹ thuật và lập mô hình thiết kế 3D mở rộng bằng phần mềm thiết kế CAD (thiết kế hỗ trợ máy tính). Bạn cũng sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản về quản lý dữ liệu sản phẩm và cách nó tương tác với các hệ thống thông tin doanh nghiệp khác. Bạn sẽ học cách đánh giá và phát triển các kỹ năng của riêng bạn trong thiết kế, lựa chọn và sử dụng công nghệ.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Bạn hiểu ý nghĩa của các quy tắc vẽ kỹ thuật và nhận ra các ký hiệu và dấu hiệu được sử dụng trong bản vẽ. Bạn biết cấu trúc sản phẩm được hình thành như thế nào và bạn hiểu cách thông tin sản phẩm liên quan đến các hệ thống thông tin doanh nghiệp khác. Bạn học cách vẽ bản vẽ hai chiều (2D) bằng CAD và áp dụng các quy tắc cơ bản của bản vẽ kỹ thuật. Bạn học cách lập mô hình và sửa đổi các cấu trúc 3D bằng các bản vẽ 2D và các yếu tố 3D.

 

b.   Nội dung khoá học

Lý thuyết về bản vẽ kỹ thuật: Các quy tắc cơ bản để vẽ như tỷ lệ, loại đường, mặt cắt và cách ghi kích thước. Các ký hiệu được sử dụng trong bản vẽ, chẳng hạn như độ nhám bề mặt và dấu hàn, dung sai hình học. Dung sai kích thước và hệ thống khớp nối.

Khái niệm cơ bản về Quản lý Dữ liệu Sản phẩm: Một mặt hàng, SKU là gì? Dữ liệu mặt hàng. Hình thành cấu trúc lắp ráp (danh sách các bộ phận). Sửa đổi và kiểm soát phiên bản. Truy xuất nguồn gốc và vòng đời sản phẩm.

Khái niệm cơ bản về Mô hình 3D: bắt đầu từ các mô hình đơn giản kết thúc thành một lắp ráp có chứa một số thành phần.

Bản vẽ sản xuất: cách tạo bản vẽ từ mô hình 3D, bao gồm việc đo kích thước và các tính năng khác cần thiết trong sản xuất.

Thiết kế bố cục 3D: Công việc dự án mô hình hóa một trung tâm hậu cần với nhà kho và không gian văn phòng.

 

31.  Lập kế hoạch trong kinh doanh

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Công nghệ, Kinh doanh, Kiến thức và Hiểu biết, Thực hành Kỹ thuật

* Mục đích khoá học:

Sau khóa học, bạn hiểu được ý nghĩa của Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) như một công cụ để quản lý chiến lược và hoạt động. Bạn hiểu những kiến thức cơ bản về kiến trúc kỹ thuật của hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp và cả luồng thông tin của hệ thống thông tin tích hợp. Bạn có thể sử dụng hệ thống ERP trong quản lý quy trình kinh doanh.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sau khóa học, bạn hiểu vai trò của Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp như một công cụ để quản lý chiến lược và các chức năng hoạt động. Bạn hiểu các nguyên tắc kỹ thuật của ERP và ý nghĩa của việc quản lý dữ liệu có mục đích. Bạn hiểu toàn bộ quá trình triển khai ERP. Bạn có thể sử dụng và sử dụng hệ thống ERP để quản lý các quy trình kinh doanh khác nhau.

b.   Nội dung khoá học

Nội dung khóa học gồm các chủ đề: định nghĩa về Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, lợi ích của ERP, nguyên lý kỹ thuật của ERP, quản lý dữ liệu trong hệ thống ERP, quy trình nghiệp vụ, triển khai hệ thống ERP, đào tạo tình huống.

 

32.  Những công nghệ mới

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Kiến thức công nghệ, kỹ thuật thực hành.

* Mục đích khoá học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có hiểu biết sâu rộng về thuật ngữ của các công nghệ được đề cập trong khóa học. Bạn sẽ hiểu tiềm năng của các công nghệ mới trong tương lai là gì. Bạn hiểu cách công nghệ có thể được sử dụng cho các ứng dụng thực tế. Bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng để tìm kiếm thông tin về các công nghệ mới nhất

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Bạn sẽ hiểu thuật ngữ của các công nghệ mới và sự liên quan của chúng với công việc tương lai của bạn, làm quen với các khái niệm và lý thuyết chính.

b.   Nội dung khoá học

The course covers following main themes:Khóa học bao gồm các chủ đề chính sau:

- rô bốt hóa hiện đại,

- công nghệ có thể đeo,

- AI, Dữ liệu lớn & IoT,

- sản xuất phụ gia,

- các công nghệ và xu hướng khác.

- modern robotization,

- wearable technologies,

- AI, Big Data & IoT,

- additive manufacturing,

- other technologies and trends.

 

33.  Công nghệ nguyên vật liệu và sản xuất

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Kiến thức công nghệ, thực hành kỹ thuật, giao tiếp và làm việc nhóm.

* Mục đích khoá học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có một sự hiểu biết rộng rãi về thuật ngữ của các chủ đề được cập nhật trong khóa học. You have been knowledge about the other things are, công nghệ sản xuất và tiềm năng của chúng tôi. Bạn sẽ hiểu các vật liệu và các công nghệ sản xuất khác nhau có thể được sử dụng cho các ứng dụng thực tế như thế nào. Bạn sẽ có các kỹ năng và khả năng tìm kiếm thông tin về các vật liệu và các công nghệ sản xuất khác nhau.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Bạn sẽ hiểu ngôn ngữ của các sản phẩm nghệ thuật, chức năng của các vật liệu khác nhau và tầm quan trọng của họ. Bạn sẽ quản lý các khái niệm và lý thuyết chính của các chủ đề được cập nhật trong khóa học này và sẽ có thể áp dụng kiến thức trước đây của bạn để chọn công nghệ và sản xuất vật liệu.

b.   Nội dung khoá học

Khóa học bao gồm các chủ đề chính sau:

- Các kiểu bố trí và chiến lược sản xuất

- Công nghệ sản xuất (vật liệu, sản phẩm)

- Vật liệu khác nhau

- Cấu tạo và tính chất

- Lựa chọn nguyên liệu và chuỗi cung ứng

- Áp dụng vật liệu và phương pháp sản xuất

 

34.  Công nghệ thông tin Logistics

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Khóa học này phát triển và đánh giá các năng lực sau: Công nghệ, Kiến thức và hiểu biết, Điều tra và truy xuất thông tin, Giao tiếp và làm việc nhóm.

* Mục đích khoá học:

Việc quản lý và phát triển chuỗi cung ứng và quy trình hậu cần đòi hỏi việc sử dụng thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu. Là một chuyên gia hậu cần, bạn cần hiểu cách dữ liệu có thể được thu thập tự động và phân tích bằng hệ thống thông tin. Trong khóa học này, bạn cũng sẽ tìm hiểu cách những công nghệ này tạo ra lợi thế cạnh tranh.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Sinh viên biết các phương pháp thu thập dữ liệu tự động phổ biến nhất trong lĩnh vực hậu cần, hiểu cách chúng hoạt động và cách các công ty thu lợi từ chúng. Sinh viên biết loại hệ thống thông tin nào mà các công ty sử dụng và hiểu cách họ có thể mang lại lợi thế cạnh tranh. Sinh viên cũng có thể thực hiện một nghiên cứu và trình bày các phát hiện một cách ngắn gọn.

b.   Nội dung khoá học

Trong khóa học này, bạn sẽ học

- Công nghệ nhận dạng

- Hệ thống giao thông thông minh và quản lý hạm đội

- Hệ thống thông tin chiến lược

 

35.  Nghiên cứu và phát triển

a.   Mục tiêu đầu ra của khoá học

* Năng lực có được:

-  Năng lực đạo đức Năng lực giao tiếp và quốc tế hóa Năng lực học tập và quản lý thông tin

* Mục đích khoá học:

Mục đích của khóa học là giúp sinh viên làm quen với những kiến thức cơ bản về phát triển và hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ việc viết luận án cử nhân.

* Các mục tiêu học tập cần đạt: 

Mục đích của khóa học là để: bạn làm quen với các giai đoạn khác nhau liên quan đến quá trình nghiên cứu và phát triển hỗ trợ luận án của bạn, các phương pháp tiếp cận cần thiết để nghiên cứu và phát triển cũng như các tùy chọn phổ biến nhất để thu thập và phân tích dữ liệu. Bạn có thể chọn cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu hoặc phát triển (phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu) phù hợp với luận án của mình. Bạn đã quen thuộc với quy trình luận văn của JAMK và có thể chuẩn bị một đề xuất và kế hoạch cho chủ đề luận án, trong đó bạn biện minh cho các lựa chọn phương pháp luận mà bạn đã thực hiện. Bạn đã quen thuộc với đạo đức nghiên cứu chi phối việc chuẩn bị luận văn và hành động theo nó cũng như các nguyên tắc thực hành khoa học tốt. Làm quen với sinh viên với những kiến thức cơ bản về phát triển và hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ việc viết luận án cử nhân.

b.   Nội dung khoá học

Quy trình nghiên cứu (thiết lập nghiên cứu: vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, cách tiếp cận nghiên cứu, phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, đánh giá độ tin cậy, khoa học mở) Cấu trúc chung của luận văn, tiêu chí đánh giá và các bài tập đánh giá luận văn đã hoàn thành Đạo đức nghiên cứu và thực hành khoa học hoặc nghệ thuật tốt Đánh giá tài liệu tích hợp - Xác định vấn đề, địa điểm nghiên cứu, thu thập dữ liệu từ các nghiên cứu riêng lẻ, đánh giá các nghiên cứu và phân tích dữ liệu Nghiên cứu định tính: - các phương pháp thu thập dữ liệu định tính phổ biến nhất, phương pháp phân tích, đánh giá độ tin cậy Nghiên cứu định lượng: - thu thập dữ liệu (dữ liệu hiện có hoặc tự thu thập, bảng câu hỏi), thang đo, lấy mẫu, phương pháp phân tích dữ liệu (chỉ số, phân phối trực tiếp, lập bảng chéo, kiểm tra thống kê, độ tin cậy của kết quả) Phát triển dựa trên nghiên cứu - đặt vấn đề / câu hỏi phát triển, lựa chọn phương pháp phát triển, thu thập và phân tích dữ liệu, đánh giá độ tin cậy của các hoạt động nghiên cứu và phát triển

 

Trên đây là toàn bộ các khoá học trong chương trình học Procurement & Logistics tại một trường đại học tại Phần Lan. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong việc định hướng và có cái nhìn tổng quan về ngành, cũng như những kiến thức bạn cần có để phát triển tốt trong lĩnh vực này. 

 
Web Admin

 
 
Gọi (028) 3514 2046