PROCUREMENT IN HANDS

KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG - HANDS-ON PROCUREMENT

Số buổi: 10
Khai giảng: 15/04/2024
Lịch học: Thứ 2, 4 (19:30 - 22:00) Hàng tuần
Hình thức học: Offline và Online
Học phí: 4.000.000đ
Đăng ký trải nghiệm

Thông tin dành cho học viên học trải nghiệm

Khi bạn chọn "Đăng ký trải nghiệm" bạn sẽ nhận được 03 quyền lợi sau:

  1. Trải nghiệm học 01 buổi học đầu tiên của khóa học đã diễn ra trước đó thông qua video clip được record - lưu ý bạn cần đăng nhập vào Youtube bằng email đã đăng ký với ERX Vietnam để xem.
  2. Học trực tiếp buổi học đầu tiên của khóa học mới (khóa học đang tuyển sinh) - ERX Vietnam sẽ chủ động thông báo cho bạn thời gian và phương thức tham dự.
  3. Tiếp cận tài liệu học tập trong thời gian 01 tuần kể từ ngày nhận - tài liệu được mã hóa bởi ERX Vietnam, bạn cần cài đặt phần mềm UnsharePDF Reader để xem (https://pdfunshare.com/reader.html)

Hình thức học Hybrid (kết hợp học online và offline cùng lúc, học viên thuận tiện hình thức nào thì chọn hình thức đó, có thể linh hoạt theo từng buổi học).

Địa chỉ học offline: 46/4 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Học online trên nền tảng Google Meet, tài liệu share qua Google Drive.

Mỗi buổi học đều có record và cập nhật trên Youtube.

Kết quả đạt được

Trở thành "Chuyên gia mua hàng"

  • Có được kiến ​​thức cơ bản về mua hàng
  • Kiến thức chung về quy trình thu mua
  • Hiểu rõ nguyên tắc và vai trò chiến lược mua hàng
  • Đi qua các bước xác định nguồn cung chiến lược
  • Xây dựng các đặc điểm cá nhân cần cho nghề nghiệp
  • Những kỹ năng chính phải có cho nghề thu mua
  • Luyện tập các tình huống trong thực tế

Một vài đồ án tốt nghiệp của học viên khóa K06

 

 

 

Nội dung khóa học
SECTION 1: PROCUREMENT INTRODUCTION

Changing Role & The Future of Procurement in Vietnam

A. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
1. Introduce Supply Chain Management (SCM):
- Defining Supply Chain Management
- Five basic components of Supply chain management
2. Procurement process:
- Upstream: Sourcing
- Downstream: Operational procurement
3. Procurement evolution:
- Four typical stages in the procurement evolution
 
B. PROCUREMENT OBJECTIVES:
1. Strategic roles of procurement:
- Role of procurement
- Strategic roles
2. Objectives and liability of procurement
- Support business target
- Assure promptly and dependable delivery
- Obtain high quality supplies
- Optimize inventory management through scientific procurement produres
 
SECTION 2: STRATEGIC PROCUREMENT
 
A. KRALJIC MATRIX
- Leverage
- Strategic
- Routine
- Bottleneck
 
B. STRATEGIC SOURCING 
- What is the strategic sourcing?
1. Seven Steps of Strategic Sourcing:
- Stakeholder Engagement (kick off)
- Spend Analysis
- Business Requirement Scope
- Supply Market Assessment
- Sourcing Strategy Development
- Sourcing Strategy Implementation
- Monitor and Improvement
2. Post-Contract Issues:
 
C. CATEGORY MANAGEMENT
1. Defining categories:
2. The keys principles:
- Cross- functional team approach
- Strong supply market knowledge
- Make change happen
- Stakeholder engagement
- Facts and data based
3. Category management process:
- Stage 1: Initiation
- Stage 2: Insight
- Stage 3: Innovation
- Stage 4: Implementation
- Stage 5: Improvement 
 
D. SUPPLIER PERFORMANCE MANAGEMENT (SPM)
1. What is SPM?
2. Differences between SPM and SRM?
3. Benefits of SPM:
- Protects Reputation
- Promotes Cost-Savings
- Easily Rank Vendors
- Reduces Supply Chain Risk
- Streamline Internal Vendor Selection Processes
- Encourages Data-Driven Decision Making
4. How to setup a SPM Program?
- Choose the right KPI’s
- Establish Service Level Agreements
- Track Performance
- Address Performance
- Take Action
 
SECTION 3: HOW TO BECOME A PROCUREMENT PROFESSIONAL
A. PROCUREMENT PROFESSIONAL COMPETENCY:
1. Communication
2. Stakeholder Management 
3. Negotiation 
4. Supplier Price Analysis (SPA) 
5. Spend analysis 
- Principles of Spend data preparation
- Data preparation: Step by step
- Hidden Tail: Finding & fixing it
- Analyze and identify cost savings for items having one vendor 
- Choose the Right Consolidation Strategy
 
B. PROCUREMENT CAREER PATH
1. What are typical career paths?
- Entry Level
- Middle level
- Executive level (Leader/Manager/Director)
2. Tips for progressing Procurement career
PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ MUA HÀNG

Sự thay đổi trong vai trò và tương lai của mua hàng tại Việt Nam

A. QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
1.Giới thiệu về Quản lý chuỗi cung ứng
- Định nghĩa
- Năm thành phần cơ bản của quản lý chuỗi cung ứng
2. Quy trình mua sắm:
- Upstream: Tìm nguồn cung ứng
- Downstream: Hoạt động mua hàng
3. Tiến trình mua hàng
- 04 giai đoạn điển hình trong quá trình mua hàng
 
B. MỤC TIÊU THỰC HIỆN:
1. Vai trò chiến lược của mua hàng:
- Vai trò của mua hàng
- Vai trò chiến lược
2. Mục tiêu và trách nhiệm của mua hàng
- Hỗ trợ mục tiêu kinh doanh
- Đảm bảo giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy
- Có được nguồn cung cấp chất lượng cao
- Tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho thông qua việc mua sắm một cách khoa học, có quy trình.
 
PHẦN 2: CHIẾN LƯỢC TRONG MUA HÀNG
 
A. MA TRẬN KRALJIC
- Đòn bẩy
- Chiến lược
- Thường xuyên
- Nút thắt cổ chai
 
B. NGUỒN HÀNG CHIẾN LƯỢC
- Tìm nguồn cung ứng chiến lược là gì?
1. Bảy bước tìm nguồn cung ứng chiến lược:
- Sự tham gia của các bên liên quan (mở dự án)
- Phân tích chi tiêu
- Phạm vi yêu cầu kinh doanh
- Đánh giá thị trường cung ứng
- Phát triển chiến lược nguồn cung ứng
- Thực hiện chiến lược tìm nguồn cung ứng
- Giám sát và cải tiến
2. Các vấn đề sau hợp đồng:
 
C. QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG
1. Xác định ngành hàng:
2. Các nguyên tắc chính:
- Phương pháp tiếp cận nhóm chức năng chéo
- Kiến thức về thị trường cung ứng mạnh mẽ
- Thực hiện thay đổi
- Sự tham gia của các bên liên quan
- Dựa trên thực tế và dữ liệu
3. Quy trình quản lý ngành hàng:
- Giai đoạn 1: Khởi đầu
- Giai đoạn 2: Thấu hiểu
- Giai đoạn 3: Đổi mới
- Giai đoạn 4: Thực hiện
- Giai đoạn 5: Cải thiện
 
D. QUẢN LÝ HIỆU SUẤT NHÀ CUNG CẤP (SPM)
1. SPM là gì?
2. Sự khác nhau giữa SPM và SRM?
3. Lợi ích của SPM:
- Bảo vệ danh tiếng
- Thúc đẩy Tiết kiệm chi phí
- Dễ dàng xếp hạng nhà cung cấp
- Giảm rủi ro chuỗi cung ứng
- Hợp lý hóa các quy trình lựa chọn nhà cung cấp nội bộ
- Khuyến khích ra quyết định theo hướng dữ liệu
4. Làm thế nào để thiết lập một chương trình SPM?
- Chọn KPI phù hợp
- Thiết lập các thỏa thuận về mức độ dịch vụ
- Theo dõi hiệu suất
- Đánh giá hiệu suất
- Hành động
 
PHẦN 3: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG
A. KHUNG NĂNG LỰC CỦA CHUYÊN VIÊN THU MUA:
1. Giao tiếp
2. Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan
3. Đàm phán
4. Phân tích giá của nhà cung cấp (SPA)
5. Phân tích chi tiêu (chuyên sâu)
- Nguyên tắc phân tích và chuẩn bị dữ liệu
- Chuẩn bị dữ liệu theo từng bước
- Tìm và xử lý "chi phí ẩn"
- Phân tích và tìm cơ hội tiết kiệm với tình huống chỉ mua từ 1 nhà cung cấp
- Lựa chọn chiến lược phù hợp để đàm phán
 
B. PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP MUA HÀNG
1. Những con đường sự nghiệp điển hình là gì?
- Cấp độ căn bản
- Cấp độ chuyên viên
- Cấp độ điều hành (Trưởng nhóm, Quản lý, Giám đốc)

2. Lời khuyên để tiến triển sự nghiệp trong Mua hàng

 

 

Đối tượng tham dự & Chính sách khuyến học
- Các bạn sinh viên muốn tìm hiểu về ngành Mua hàng, vị trí của Mua hàng trong Chuỗi cung ứng.
- Người ,mới bắt đầu bước vào ngành Mua hàng, muốn trang bị kiến thức mua hàng tổng quan và chuyên nghiệp.
- Người đang làm việc trong ngành Mua hàng muốn cập nhật, nâng cao kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia mua hàng ở các Tập đoàn lớn.
- Quản lý mua hàng/Chuyên viên mua hàng muốn hoàn thiện kiến thức chuyên ngành, nâng cấp sự hiểu biết về quản lý ngành hàng, quản lý dự án và đàm phán chuyên sâu.
 
 
Thông tin giảng viên

 

Tham khảo buổi đào tạo Offile miễn phí về "Procurement Spend Analysis" do ERX Vietnam tổ chức ngày 08 May 2022.

 

 

Anh Nguyễn Minh Ngọc – Chủ tịch Công ty TNHH ERX Việt Nam.

Mr Ngọc được thị trường biết đến là một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý và đào tạo chuyên về Cung ứng/Thu Mua và lập trình Excel (VBA, SQL, Python). Anh tốt nghiệp 03 chuyên ngành: Cử nhân Thiết bi công nghiệp, Quản trị kinh doanh và Thạc Sỹ Quản trị Chuỗi Cưng Ứng tại Viện đào tạo Đại Học và sau Đại Học SIMI - Thụy Sỹ.

Anh cũng là chuyên gia về Quản lý dự án (chứng chỉ quản lý dự án viện PMI - Mỹ), đã từng làm trưởng nhóm phát triển module MM - hệ thống SAP.

Về kỹ năng đào tạo, anh đã tốt nghiệp chương trình "International Trainer" của IPMA (UK) - một chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng dẫn giảng và quản lý kinh doanh đào tạo.

Tham khảo profile giảng viên tại đây

Chức danh:

•Senior Procurement Manager – Ab-inBev Vietnam.
•Senior Procurement Manager – Greenfeed Vietnam.
•Procurement Manager – OIBJC Vietnam.
•Procurement Leader – Holcim Vietnam.
 
Quyền lợi khi tham gia khóa học

+ Học viên được truy cập video record sau mỗi buổi học trong suốt thời gian theo học. Nếu học viên vắng, có thể truy cập video record để tự học.

Học viên được nhận tài khoản đọc sách chuyên ngành mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng miễn phí và cơ hội tham gia cộng đồng "Mua chung sách Amazon" để được cập nhật sách thường xuyên.

+ Học viên hoàn thành bài thi sẽ được nhận chứng chỉ "Chuyên viên mua hàng" (dạng E-Certificate). Nếu học viên chỉ hoàn thành khóa học mà không tham gia kỳ thi hoặc không vượt qua kỳ thi thì sẽ nhận chứng nhận "Đã tham gia khóa học".

+ Học viên được thi lại miễn phí bất cứ lúc nào (theo lịch thi của các khóa khác) và không hạn chế số lần thi.

+ Học viên được tặng các biểu mẫu Excel, Word ứng dụng trong công việc thực tế (có hướng dẫn sử dụng).

Chính sách chung

Lịch khai giảng đã thông báo trước, học viên cân nhắc đăng ký (học phí sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình thức). Học viên hoãn, chuyển lịch thông báo cho Trung tâm trước ngày khai giảng ít nhất 10 ngày, học phí sẽ đươc bảo lưu sang khóa sau hoặc khóa học khác, sau thời gian này Trung tâm sẽ không giải quyết và học viên cần tiếp tục lịch học như đã đăng ký.

 
 
Gọi (028) 3514 2046